Oferta

Oferujemy kompleksową obsługę Cudzoziemców w zakresie procedur legalizacyjnych, a także wsparcie dla Pracodawców aplikujących o uzyskanie zezwolenia na pracę dla obcokrajowców.

Gwarantujemy profesjonalne doradztwo w zakresie prowadzonych procedur, pomoc w uzyskaniu niezbędnych dokumentów, a także monitoring toku postępowania przed właściwym Urzędem Wojewódzkim.

Zakres działalności:

 • zezwolenie na pracę
 • zezwolenie na pobyt czasowy
 • zezwolenie na pobyt stały
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • rejestracja obywateli UE
 • procedura uzyskania stałeo pobytu przez obywateli UE
 • zaproszenia
 • doradztwo migracyjne
 • Karta Polaka (pobyt stały, świadczenia pieniężne)

  A także:
  • wykłady dotyczące zagadnień migracyjnych
  • spotkania warsztatowe
  • konsultacje i prelekcje dotyczące procedur legalizacyjnych i szeroko pojmowanych procesów migracyjnych


Realizuj się w Polsce legalnie!

Zapraszamy do współpracy zarówno osoby prywatne, jak i firmy.


copyright 2016 - 2022 LegalPol

Tanie strony internetowe Kraków